HOME

Welkom op de website van VINEA DOMINI!!

Een plek:

* voor retraite

* voor zingeving en spirituele inspiratie

* om jezelf te (her)vinden in een groene omgeving

   in rust, werk en recreatie

* voor meditatie, gesprek, workshop en pelgrimage.

VINEA DOMINI: een kloosternaam van oudsher, een ontmoetingsplek voor mensen van vandaag.

NAAM; PLEKKEN; DOEL

Er bestaan geen oorspronkelijke afbeeldingen van het oude klooster op het Pingjumer Sandt. De plek is wel bekend.

Anderhalve kilometer ten Noordwesten van Pingjum, aan het einde van de Zandweg, vanouds het kerkpad naar de Victorius, de Pingjumer parochiekerk, heeft  Vinea Domini gelegen. Op de westpunt van de Suderrigge, de zuidwestelijke kwelderrug, die de Marne binnen de perken hield. VINEA DOMINI betekent: Wijngaard van de Heer.

Voor verdere historische gegevens: Zie: website geschiedenis Pingjum

Op dezelfde kwelderrug, zo’n 2,5 kilometer oostwaarts ligt DE NIJE TRIJE, de plek waar – naast nog andere  zaken – een relatie wordt gelegd tussen de schepping en Leven, tussen aarde en spiritualiteit. Waar gewerkt wordt om te leven, waar gestudeerd wordt en ervaren, waar de keukentafel symbool is van beleefde gemeenschap.

Op deze plek kan, wie wil, meedoen aan het ritme van alle dag. Individueel of in groepsverband. Voor één of meerdere dagen, of zo nu en dan een paar uurtjes. Om rust te ervaren, om geïnspireerd te raken door de verstilde plekken, of ook: door actief te zijn en daarin de aarde, de natuur en de ander te ontmoeten. Verstilling en gemeenschap zijn sleutelwoorden.

Ora et labora is één van de levensmotto’s. Er is ruimte voor gesprek, voor verinnerlijking, voor meditatie en gebed. Maar ook: Carpe Diem. Er is zoveel dat het leven goed maakt.

In de kom van de oude Suderrigge van de Marneslenk ligt het dorp Pingjum, met in het midden: De Victoriuskerk. De kerk is recentelijk ingrijpend gerestaureerd en geïnnoveerd. Ook hier vinden acitiviteiten plaats in het kader van de spirituele regenboog: meditaasje – moeting – mienskip. De stilte kan worden gezocht – er kan worden gebeden; gelezen – er kan worden gezongen en gevierd.

Deze spirituele regenboog geven wij de naam: Vinea Domini, naar de naam van het klooster van eertijds.

Contact: Herke Giliam, Nesserlaan 4a 8749 TC Pingjum.

               info@vineadomini.nl

               0642173714.